THÔNG BÁO – KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP, THỜI GIAN BÁO CÁO VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY VÀ CÁC LỚP BỔ SUNG

 

Theo kế hoạch xét tốt nghiệp của nhà trường cũng như kế hoạch học tập của các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY. Nay khoa Chăn Nuôi Thú Y xin thông báo kế hoạch thi và báo cáo tốt nghiệp của các lớp như sau:

 1. Qui định chung
 • Đến thời gian nộp khóa luận và thi tốt nghiệp, sinh viên còn nợ môn học sẽ không được thi và báo cáo tốt nghiệp theo quy định của nhà trường.
 • Sinh viên đủ điều kiện thi và báo cáo tốt nghiệp phải đăng ký theo đúng thời gian quy định.
 • Sinh viên phải hoàn tất việc đóng học phí theo qui định của nhà trường.
 • Sinh viên chưa đủ điều kiện phải tự đăng ký thi và báo cáo tốt nghiệp các đợt tiếp theo, sau khi đã hoàn tất chương trình học.
 1. Đối với các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA
 • Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 13/01/2020 đến 13/08/2020
 • Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 13/01/2020 đến 24/05/2020
 • Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 01/06 đến 05/06/2020
 • Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 14/08 đến 20/08/2020
 • Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 28/08/2020
 1. Đối với các lớp TC14TY
 • Thời gian thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp từ ngày 30/09/2019 đến 29/04/2020
 • Thời gian thực tập và viết tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 30/09/2019 đến 29/02/2020
 • Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp từ ngày 09/03/2020 đến 13/03/2020
 • Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 16/03 đến 20/03/2020
 • Thời gian nộp luận văn tốt nghiệp từ ngày 04/05 đến 08/05/2020
 • Thời gian thi tốt nghiệp ngày 14 15/05/2020
 • Thời gian báo cáo tốt nghiệp ngày 22/05/2020

 

 1. Đối với trường hợp thi tốt nghiệp bổ sung (đợt tháng 11/2020)
 • Thời hạn đăng ký tại văn phòng khoa từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020. Không giải quyết các trường hợp đăng ký trễ hạn.
 • Thời gian nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 05/10 đến 09/10/2020
 • Thời gian thi tốt nghiệp 05 06/11/2020
 1. Đối với các trường hợp sinh viên hoàn tất chương trình học trước hạn
 • Sinh viên nộp tiểu luận hoặc báo cáo tốt nghiệp theo các mốc thời gian của các lớp TC14TY hoặc đợt bổ sung tháng 11/2020

 

Ghi chú: Sinh viên in bảng điểm và nộp kèm theo khi nộp Khóa luận và Tiểu luận.

 

Trân trọng