THÔNG BÁO – VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN NỘP TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

THÔNG BÁO

V/v: thay đổi thời gian nộp TIỂU LUẬN tốt nghiệp các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY và các lớp bổ sung

 

Khoa Chăn nuôi thú y thông báo đến sinh viên các lớp DH15TY, DH15DY, DH15TYGL, DH15TYNT, DH16CN, DH16TA, TC14TY và các lớp bổ sung về việc thay đổi thời gian nộp TIỂU LUẬN tốt nghiệp như sau:

Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp: 30/03/2020 – 01/04/2020

Thời gian nộp tiểu luận sẽ dời lại 02 tuần. Sinh viên nộp tiểu luận tốt nghiệp từ ngày 06/4/2020 đến 10/4/2020.

Lịch thi tốt nghiệp vào ngày 14-15/5/2020 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Trân trọng thông báo!

BCN K.CNTY

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN

ĐỢT THÁNG …./2020

Lớp:

 

SttMSSVHọ tên sinh viênLớpTên đề tàiGiáo viên hướng dẫnSố điện thoại
1      
2      

 

TP.HCM, ….

Ban cán sự lớp/ người lập

 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TIỂU LUẬN

ĐỢT THÁNG …./2020

Lớp:

 

SttMSSVHọ tên sinh viênLớpTên tiểu luậnGiáo viên hướng dẫnSố điện thoại
1      
2      

 

TP.HCM, ….

Ban cán sự lớp/ người lập