THÔNG BÁO – VỀ VIỆC XÉT TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN 03/2020

– Sinh viên có tên trong danh sách tốt nghiệp nếu không đồng ý xét tốt nghiệp đợt tháng 3/2020, phải làm đơn hoãn xét tốt nghiệp gửi về Văn phòng khoa ngày 17/3/2020. Sau thời gian trên nếu sinh viên không nộp đơn xin hoãn xét tốt nghiệp Khoa sẽ xét theo danh sách này.
– Sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp nếu không có tên trong danh sách này thì liên hệ với Văn phòng khoa ngày 17/3/2020.

 

ds dat 09_3_2020