THÔNG BÁO – VỀ VIỆC VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2019

TB ve xet tot nghiep dot 3

CÁC BẠN SINH VIÊN CHĂN NUÔI THÚ Y DÒ TÊN MÌNH THEO DANH SÁCH BÊN DƯỚI NHA.

DanhSachTotNghiepDuKien-Dot3-Thang9_2019