THÔNG BÁO – VỀ VIỆC XÉT HỌC BỔNG CÔNG TY CARGILL 2019

  1. Thông tin về học bổng

– Đơn vị tài trợ: Công ty TNHH Cargill Việt Nam

– Tổng trị giá học bổng: 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

– Tổng số suất học bổng: 10 suất.

– Số tiền mỗi suất: 5.000.000đ/suất

  1.      Tiêu chí nhận học bổng

    Sinh viên được đề cử nhận học bổng phải đảm bảo các tiêu chí sau đây:

– Là sinh viên năm 3 và năm cuối thuộc khoa: Chăn nuôi Thú y, Thủy sản;

– Có kết quả học tập năm học 2018 – 2019 từ loại khá trở lên;

– Có kết quả đánh giá điểm rèn luyện của các năm học từ loại tốt trở;

– Tích cực hoạt động ngoại khóa;

– Có đinh hướng cụ thể cho tương lai;

– Ưu tiên sinh viên hoàn cảnh khó khăn;

– Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

  1. Hồ sơ xin học bổng

– Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên (theo mẫu đính kèm),

-.Các giấy tờ xác nhận liên quan như: hoạt động Đoàn – Hội, chứng chỉ ngoại ngữ, gia đình hoàn cảnh khó khăn…

  1. Địa điểm và thời hạn nộp hồ sơ

Sinh viên nộp hồ sơ tham gia học bổng tại Văn phòng Khoa/Bộ môn trước 10h00 ngày 26/9/2019.

Các Khoa/Bộ môn lập danh sách sinh viên tham gia phỏng vấn học bổng (không giới hạn số lượng) kèm hồ sơ sinh viên gửi Phòng Công tác Sinh viên trước 17h00 ngày 26/9/2019.

Ghi chú: Sinh viên gửi hồ sơ tham gia học bổng sẽ được đại diện công ty TNHH Cargill Việt Nam trực tiếp phỏng vấn và lựa chọn để trao học bổng.

Trân trọng thông báo./.

 

 

MAU DON HOC BONG