Danh sách các lớp sắp hết thời gian đào tạo

Phòng Đào tạo trường ĐH Nông Lâm TP. HCM thông báo về thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp như sau:

Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp các lớp chính quy khóa 2009 (DH09CN, DH09TA) là tháng 12/2017
Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC07TY là tháng 12/2017
Thời gian hết hạn xét tốt nghiệp lớp TC08CNNX là tháng 03/2017

 

THANG 6 NAM 2017

 

Đóng menu