Danh sách xét tốt nghiệp (09/2017)

  • Post Category:Thông báo

 

Sinh viên có tên trong danh sách xét tốt nghiệp này, nếu không đồng ý xét tốt nghiệp đợt này thì phải làm đơn tạm dừng xét tốt nghiệp gửi về Văn phòng khoa vào ngày 25/9/2017.

Sau thời gian này Khoa sẽ nộp danh sách lên Phòng Đào tạo.

Trân trọng cảm ơn

danh-sach-xet-tot-nghiep-092017