Báo cáo chuyên đề: “Hormon và các chất sinh học liên quan đẻ khó”

  • Post Category:Seminar

Bộ môn Thú y Lâm sàng xin thông báo buổi báo cáo chuyên đề: “Hormon và các chất sinh học liên quan đẻ khó”

  • Báo cáo viên: NCS Nguyễn Vũ Thụy Hồng Loan
  • Thời gian: 9h00 ngày 26-09- 2017
  • Địa điểm: Phòng PV217

Trân trọng thông báo.