Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2016 – 2017

  • Post Category:Thông báo

Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 như sau:

Từ ngàyĐến hết ngàySinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện
25/09/201727/09/2017Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản
28/09/201730/09/2017Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học
01/10/201703/10/2017Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học
04/10/201706/10/2017Khoa Kinh tế
07/10/201709/10/2017Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp
10/10/201712/10/2017Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngàyĐến hết ngàyLớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
13/10/201714/10/2017Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học
15/10/201716/10/2017Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học
17/10/201718/10/2017Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS
19/10/201720/10/2017Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm
21/10/201722/10/2017Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y
23/10/201724/10/2017Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

25/10/201726/10/2017Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
27/10/201729/10/2017Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
30/10/2017Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2016 – 2017
31/10/2017Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên