Lịch ôn tập và thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (03/2017)

  • Post Category:Thông báo

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 08-09/05/2017 như sau:

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 08-09/05/2017 như sau:

LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP

SttMôn ôn thiThời gianPhòng học
1Chăn nuôi Thú nhai lại8g30, ngày 04/4/2017Phòng thực hành bộ môn CNCK
2Chăn nuôi gia cầm9g30, ngày 04/4/2017Phòng thực hành bộ môn CNCK
3Sinh lý8g30, ngày 14/4/2017
4Ngoại khoa8g00, ngày 18/4/2017
5Nội khoa13g30, ngày 18/4/2017

 

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

SttMôn thiThời gianNgày thiPhòng thi
1Sinh lý9g3008/5/2017
2Nội – ngoại khoa9g3009/5/2017
3Chăn nuôi chuyên khoa9g3009/5/2017
4Báo cáo khóa luận12/5/2017Dành cho sinh viên làm khóa luận