Lịch thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (05/2017)

  • Post Category:Thông báo

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

Stt

Môn thiThời gianNgày thi

Phòng thi

1Sinh lý, Dinh dưỡng9g3008/5/2017PV219
2Nội – ngoại khoa9g3009/5/2017PV223
3Chăn nuôi chuyên khoa9g3009/5/2017PV223
4Báo cáo khóa luận12/5/2017PV223 – Dành cho sinh viên làm khóa luận

BCN K.CNTY