Thông Báo Đánh Giá Điểm Rèn Luyện Học Kỳ 2 Năm Học 2015 – 2016

  • Post Category:Thông báo

Thời gian đánh giá Điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 như sau:

Từ ngàyĐến hết ngàySinh viên các Khoa – Bộ môn – Phân hiệu tự đánh giá điểm rèn luyện
19/09/201621/09/2016Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Thủy sản
22/09/201624/09/2016Khoa Cơ khí công nghệ, Bộ môn Công nghệ hóa học
25/09/201627/09/2016Khoa Môi trường tài nguyên, Bộ môn Công nghệ sinh học
28/09/201630/09/2016Khoa Kinh tế
01/10/201603/10/2016Khoa Nông học, Khoa QLĐĐ & BĐS, Khoa Lâm nghiệp
04/10/201606/10/2016Khoa Công nghệ thực phẩm, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Khoa Chăn nuôi thú y

 

Từ ngàyĐến hết ngàyLớp tổ chức duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
07/10/201608/10/2016Phân hiệu Gia lai, Phân hiệu Ninh Thuận,  Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Nông học
09/10/201610/10/2016Khoa Lâm nghiệp, Khoa Ngoại ngữ sư phạm, Bộ môn Công nghệ hóa học
11/10/201612/10/2016Khoa Cơ khí công nghệ, Khoa QLĐĐ & BĐS
13/10/201614/10/2016Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ thực phẩm
15/10/201616/10/2016Khoa Môi trường tài nguyên, Khoa Chăn nuôi thú y
17/10/201618/10/2016Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Kinh tế

 

19/10/201620/10/2016.Khoa – Bộ môn – Phân hiệu duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
21/10/201624/10/2016Phòng Công tác Sinh viên duyệt điểm rèn luyện cho Sinh viên
25/10/2016Sinh viên kiểm tra kết quả điểm rèn luyện trên website và liên hệ Phòng Công tác Sinh viên nếu có thắc mắc về điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2015 – 2016
26/10/2016Trước 16g00 ngày 27/10/2016Khoa – Bộ môn nộp bảng thống kê điểm rèn luyện, Bảng điểm rèn luyện các lớp và Biên bản họp xét điểm rèn luyện Sinh viên tại Phòng Công tác Sinh viên