Thông báo – Danh sách sinh viên bị xoá tên và cảnh báo học vụ 2014

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ XOÁ TÊN – HỌC KỲ 1/2013-2014

STT f_masv f_holotvn f_tenvn f_ngaysinh f_tenlop f_makh
1 8612001 Trần Nguyễn Thư ái 17/10/86 BH08TY CN
2 8612002 Vũ Kim Bình An 14/08/86 BH08TY CN
3 8612008 Nguyễn Mạnh Cường 10/10/1986 BH08TY CN
4 8612005 Trương Lê Huế Chi 9/9/1986 BH08TY CN
5 8612010 Lê Khắc Hải 5/5/1982 BH08TY CN
6 8612013 Trần Thị Nhung 1/8/1984 BH08TY CN
7 8612014 Trần Quang Thiệt 1/5/1985 BH08TY CN
8 4112043 Ngô Văn Nhi 4/11/1986 DH04TY CN
9 5112020 Võ Chí Hiền 24/05/86 DH06TY CN
10 6112102 Trần Quang Phúc 17/10/87 DH06TY CN
11 5112150 Nguyễn Quang Tung 14/01/86 DH06TY CN
12 7142007 Nguyễn Minh Doanh 24/07/86 DH07DY CN
13 7142122 Lâm Văn Dương Luân 17/04/88 DH07DY CN
14 7142060 Phạm Hồng Phúc 1/9/1988 DH07DY CN
15 7112080 Phạm Trung Hiếu 25/06/89 DH07TY CN
16 7112176 Phạm Thị Oanh 9/6/1989 DH07TY CN
17 7159015 Lê Quang Đông Quân 14/12/89 DH07TY CN
18 8111019 Trần Hữu Lợi 1/2/1989 DH08CN CN
19 8142117 Dương Thị Nhi 29/12/90 DH08DY CN
20 8161038 Nguyễn Đức Dũng 3/1/1990 DH08TA CN
21 8161113 Phạm Huy Lực 12/7/1990 DH08TA CN
22 8161268 Nguyễn Khoa Nam 15/12/90 DH08TA CN
23 8161155 Phan Minh Quân 25/09/90 DH08TA CN
24 8112002 Nguyễn Ngọc Thùy An 25/09/90 DH08TY CN
25 9111048 Bùi Xuân Lộc 26/07/91 DH09CN CN
26 9161080 Nguyễn Thị 15/07/89 DH09TA CN
27 10161027 Nguyễn Gia Hải 10/8/1992 DH10TA CN
28 10161135 Võ Thị Hồng Tri 6/10/1992 DH10TA CN
29 9112201 Đỗ Minh 11/2/1989 DH10TY CN
30 10112182 Phạm Đức Thịnh 31/01/92 DH10TY CN
31 10112264 Nguyễn Thanh Duy 11/8/1992 DH11CN CN
32 11111087 Nguyễn Vũ Thảo Nguyên 19/12/93 DH11CN CN
33 11142010 Trương Thị Như Lan 15/02/93 DH11DY CN
34 11161090 Phạm Vũ Hảo 15/08/93 DH11TA CN
35 11161038 Đoàn Tất Lập 17/03/92 DH11TA CN
36 11112136 Nguyễn Bảo Long 31/07/93 DH11TY CN
37 11112015 Huỳnh Mai 16/02/93 DH11TY CN
38 11112034 Lưu Hoàng Thiên Trị 16/10/93 DH11TY CN
39 12111119 Phạm Thị Kim Chi 7/3/1994 DH12CN CN
40 12111233 Nguyễn Thị Thiên Nhi 22/07/94 DH12CN CN
41 12111305 Nguyễn Thanh Tùng 18/10/94 DH12CN CN
42 12111294 Nguyễn Văn Thông 20/06/92 DH12CN CN
43 12111247 Nguyễn Thanh Thuận 26/07/94 DH12CN CN
44 12111177 Lê Thị Phương Trà 7/11/1994 DH12CN CN
45 12111258 Nguyễn Chí Trung 1/1/1994 DH12CN CN
46 12112022 Trịnh Thị Thanh Hương 25/01/94 DH12DY CN
47 12112038 Lê Thị Thùy Quyên 6/9/1993 DH12DY CN
48 12111287 Phạm Minh Nhật 2/10/1994 DH12TA CN
49 12112138 Nguyễn Hoàng Huy Khôi 7/8/1994 DH12TY CN
50 12112163 Huỳnh Kim Thiên Ngọc 22/10/94 DH12TY CN
51 12112214 Nguyễn Võ Thủy Tiên 29/12/94 DH12TY CN
52 12112358 Thái Đình Dũng 1/7/1994 DH12TYGL CN
53 12112363 Nguyễn Thị ánh Hồng 6/10/1994 DH12TYGL CN
54 12112355 Nguyễn Tần Hậu 30/06/94 DH12TYGL CN
55 12112351 Huỳnh Thị Mỹ Hòa 8/8/1994 DH12TYGL CN
56 12112345 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 3/2/1993 DH12TYGL CN
57 12112350 Hoàng Quân 5/7/1992 DH12TYGL CN
58 12112365 Nguyễn Thanh Sang 2/2/1992 DH12TYGL CN
59 12112349 Trần Huỳnh Tấn 19/10/93 DH12TYGL CN
60 12112356 Đặng Đào Thủy Tiên 12/10/1994 DH12TYGL CN
61 12112354 Lưu Mộng Tuyền 2/1/1994 DH12TYGL CN
62 12112347 Lê Thị Hoài Thư 27/06/94 DH12TYGL CN
63 12112362 Hà Văn Thơ 30/06/94 DH12TYGL CN
64 12112346 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/11/94 DH12TYGL CN
65 12112360 Bùi Thị Thu Thảo 16/02/94 DH12TYGL CN
66 12112357 Nguyễn Chí Trung 1/1/1994 DH12TYGL CN
67 12112348 Lê Thị Xuyên 9/7/1994 DH12TYGL CN

 

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM 2013 – 2014 (LẦN 1)

STT f_masv f_holotvn f_tenvn f_tenlop năm học kỳ f_tenkhvn
1 10111053 Nguyễn Văn Luân DH10CN 1 7 Chăn nuôi thú y
2 11155900 Phan Thị Thắm DH12TY 1 1 Chăn nuôi thú y
3 13111019 Nguyễn Ngọc Đa DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
4 13111232 Lê Minh Hoàng DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
5 13111350 Nguyễn Thị ý Nhi DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
6 13111356 Bùi Thị Phương Như DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
7 13112002 Nguyễn Hồ Thanh An DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
8 13112052 Đỗ Thành Đô DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
9 13112081 Châu Thị Mỹ Hậu DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
10 13112097 Trần Thị Thu Huyền DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
11 13112164 Nguyễn Hoàng Minh DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
12 13112171 Phạm Thị Nga DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
13 13112204 Trần Minh Nhật DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
14 13112277 Ngô Văn Thành DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
15 13112423 Dòng Thị Hét DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
16 8161230 Đoàn Nhật Trường DH08TA 4 11 Chăn nuôi thú y
17 8161074 Lê Phạm Hùng DH08TA 4 11 Chăn nuôi thú y
18 9157031 Lê Văn Vinh DH08CN 4 13 Chăn nuôi thú y
19 8112337 Phạm Xuân Vinh DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
20 10112158 Phan Ngô Minh Tân DH10TY 4 7 Chăn nuôi thú y
21 11120900 Nguyễn Văn Kháng DH11TY 2 5 Chăn nuôi thú y
22 9329034 Đỗ Thanh Việt DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
23 8112070 Hồ Thị Tuyết Hạnh DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
24 7111138 Cao Lâm Viên DH08CN 5 13 Chăn nuôi thú y
25 8161189 Nguyễn Đình Thắng DH08TA 5 11 Chăn nuôi thú y
26 9157033 Nguyễn Đức Toàn DH08TA 4 13 Chăn nuôi thú y
27 8111023 Nguyễn Sơn Nam DH08CN 5 11 Chăn nuôi thú y
28 9161187 Võ Thanh Tâm DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
29 9329009 Trần Ngọc Tùng DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
30 9161185 Đoàn Thị Kim Oanh DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
31 8142063 Đinh Quốc Hưng DH08DY 5 11 Chăn nuôi thú y
32 9333146 Nguyễn Thị Trang DH08DY 5 11 Chăn nuôi thú y
33 9336106 Lê Anh Trung DH09CN 5 9 Chăn nuôi thú y
34 10336043 Nguyễn Thị Loan DH10TA 4 7 Chăn nuôi thú y
35 10150013 Nguyễn Đình Thạch DH09TA 5 9 Chăn nuôi thú y
36 10150015 Trần Duy Vạn DH09TA 5 9 Chăn nuôi thú y
37 9333129 Hoàng Thị Minh Trang DH08DY 5 11 Chăn nuôi thú y
38 9336104 Nguyễn Văn Tiến DH09CN 5 9 Chăn nuôi thú y
39 9336144 Võ Xuân Cường DH09TY 5 9 Chăn nuôi thú y
40 9336169 Trần Thị Bé Việt DH09TY 5 9 Chăn nuôi thú y
41 10150012 Lại Mạnh Tân DH09TA 5 9 Chăn nuôi thú y
42 9336092 Nguyễn Quốc Nhật DH09CN 5 9 Chăn nuôi thú y
43 10126208 Huỳnh Thị Tuyết DH09DY 5 9 Chăn nuôi thú y
44 9161147 Võ Thị Hường DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
45 10126170 Lê Thị Hải Âu DH09DY 5 9 Chăn nuôi thú y
46 9161033 Phan Khắc Giang DH09TA 4 9 Chăn nuôi thú y
47 9111024 Nguyễn Thành Luân DH09CN 5 9 Chăn nuôi thú y
48 12112267 Nguyễn Thị Hồng Duyên DH12TY 2 3 Chăn nuôi thú y
49 8112210 Võ Huỳnh Phúc DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
50 8112237 Nguyễn Hữu Tâm DH08TY 4 11 Chăn nuôi thú y
51 8111036 Hồ Văn Thành DH08CN 4 11 Chăn nuôi thú y
52 8112054 Nguyễn Hoàng Đạo DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y
53 13111094 Lê Hữu Thiện DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
54 13111427 Hoàng Trọng Tân DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
55 9112066 Abdoul Jacky DH09TY 5 9 Chăn nuôi thú y
56 13111117 Nguyễn Thanh Tùng DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
57 13111130 Sằn A Phúc DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
58 13111173 Trần Xuân Danh DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
59 13111472 Nguyễn Văn Thiệu DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
60 13112170 Lê Ngọc Tuyết Nga DH13TY 1 1 Chăn nuôi thú y
61 10112003 Huỳnh Thị Lan Anh DH10TY 4 7 Chăn nuôi thú y
62 13111023 Lê Minh Hải DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
63 13111335 Nguyễn Nhân Nghĩa DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
64 12111276 Nguyễn Công Lợi DH12CN 2 3 Chăn nuôi thú y
65 8142208 Trần Lê Trung DH08DY 5 11 Chăn nuôi thú y
66 13111017 Vũ Đức Dũng DH13CN 1 1 Chăn nuôi thú y
67 12111039 Lê Minh Hoàng DH12CN 2 3 Chăn nuôi thú y
68 10112019 Huỳnh Hoài Diễm DH10TY 5 7 Chăn nuôi thú y
69 9112247 Danh Duy Khánh DH09TY 5 9 Chăn nuôi thú y
70 12112282 Văn Khanh DH12TY 2 3 Chăn nuôi thú y
71 8112208 Hồ Long Phúc DH08TY 5 11 Chăn nuôi thú y

 

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ SINH VIÊN HỌC KỲ I NĂM 2013 – 2014 (LẦN 2)

STT f_masv f_holotvn f_tenvn f_tenlop năm học kỳ f_tenkhvn
1 10111022 Đỗ Đăng Lợi DH10CN 1 7 Chăn nuôi thú y
2 10112154 Nguyễn Công Tài DH10TY 4 7 Chăn nuôi thú y
3 10112178 Đỗ Hữu Hương Thịnh DH10TY 3 7 Chăn nuôi thú y
4 10112241 Đặng Anh DH10TY 1 7 Chăn nuôi thú y
5 10112256 Thạch Thị ánh Tím DH10TY 4 7 Chăn nuôi thú y
6 10126178 Nguyễn Thị Hồng Diễm DH09DY 5 9 Chăn nuôi thú y
7 10126184 Nguyễn Thị Kim Duyên DH09DY 5 9 Chăn nuôi thú y
8 10126206 Vũ Thị Hồng Khánh DH09DY 5 9 Chăn nuôi thú y
9 10127040 Trần Quang DH09DY 5 9 Chăn nuôi thú y
10 10149154 Nguyễn Thị Khánh Hòa DH09TA 5 9 Chăn nuôi thú y
11 10150043 Nguyễn Tuấn Viên DH09TA 5 9 Chăn nuôi thú y
12 10157231 Cao Xuân Anh DH10TY 5 7 Chăn nuôi thú y
13 10161107 Trần Văn Tâm DH10TA 2 7 Chăn nuôi thú y
14 11111020 Nguyễn Đức Duy DH11CN 2 5 Chăn nuôi thú y
15 11111033 Nguyễn Thị Kim Ngân DH11CN 2 5 Chăn nuôi thú y
16 11111091 Trần Quốc Trình DH11CN 3 5 Chăn nuôi thú y
17 11111092 Phạm Minh Trung DH11CN 1 5 Chăn nuôi thú y
18 11111095 Nguyễn Hải Yến DH11CN 2 5 Chăn nuôi thú y
19 11112018 Nguyễn Kiều Mỵ DH11TY 3 5 Chăn nuôi thú y
20 11112084 Nguyễn Ngọc Hải Đăng DH11TY 2 5 Chăn nuôi thú y
21 11112126 Bùi Nhược Khuyết DH11TY 3 5 Chăn nuôi thú y
22 11112155 Vũ Văn Ngọc DH11TY 3 5 Chăn nuôi thú y
23 11112163 Lê Võ Tuấn Phong DH11TY 2 5 Chăn nuôi thú y
24 11112180 Phạm Đình Anh Quốc DH11TY 2 5 Chăn nuôi thú y
25 11112238 Bùi Văn DH11TY 3 5 Chăn nuôi thú y
26 11117167 Nguyễn Huỳnh Khánh DH12CN 1 5 Chăn nuôi thú y
27 11120049 Cao Quan Trong DH11CN 1 5 Chăn nuôi thú y
28 11161006 Huỳnh Phúc Văn DH11TA 2 5 Chăn nuôi thú y
29 12111001 Mai Nguyên Duy DH12CN 2 3 Chăn nuôi thú y
30 12111137 Nguyễn Thiên Trang DH12CN 1 3 Chăn nuôi thú y
31 12111160 Nguyễn Duy Hiển DH12CN 1 3 Chăn nuôi thú y
32 12111171 Đào Công Danh DH12CN 1 3 Chăn nuôi thú y
33 12111215 Phạm Thể Trân DH12CN 1 3 Chăn nuôi thú y
34 12111217 Đặng Tuấn Anh DH12CN 1 3 Chăn nuôi thú y
35 12111225 Nguyễn Thị Hải Yến DH12CN 1 3 Chăn nuôi thú y
36 12111229 Huỳnh Cẩm Nam DH12CN 1 3 Chăn nuôi thú y
37 12111264 Đặng Văn Đại DH12TA 1 3 Chăn nuôi thú y
38 12111299 Lâm Thị Kiều Trang DH12CN 1 3 Chăn nuôi thú y
39 12112018 Nguyễn Vũ Hoàng DH12TY 2 3 Chăn nuôi thú y
40 12112205 Nguyễn Thị Mai Thi DH12TY 1 3 Chăn nuôi thú y
Đóng menu