Thông báo – Lịch thi tốt nghiệp tháng 6/2014

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

Stt Môn thi Thời gian Ngày thi Phòng thi
1 Dược lý 9g00 23/6/2014 PV 225
2 Sinh lý 9g00 23/6/2014 PV 223
3 Nội – ngoại khoa 9g00 24/6/2014 PV 325
4 Chăn nuôi chuyên khoa 9g00 24/6/2014 PV 337
Đóng menu