Thông báo học bổng nhân ngày hội việc làm

  • Post Category:Học bổng

THÔNG BÁO

(V/v Xét học bổng do các Doanh nghiệp tài trợ trong Ngày hội việc làm tại trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tháng 6/2014)

 

Kính gửi:  Các Khoa/Bộ môn

 

  1. Thông tin về học bổng:

–         Học bổng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tài trợ, cụ thể: Tổng trị giá: 20 triệu đồng; Số suất: 10; Số tiền mỗi suất: 2 triệu đồng.

–         Học bổng do Công ty Dầu nhớt Nikko tài trợ, cụ thể: Tổng trị giá: 20 triệu đồng; Số suất: 20; Số tiền mỗi suất: 1 triệu đồng.

  1. Điều kiện được xét học bổng:

–      Có điểm học tập năm học 2012-2013 đạt từ 7.5 (thang điểm 10) và 3.0 (thang điểm 4) trở lên;

–      Điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên;

–      Hoàn cảnh gia đình khó khăn;

–      Chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ nào trong năm học 2013-2014.

  1. Hồ sơ xin học bổng  

–      Đơn đề nghị xét cấp học bổng của sinh viên (theo mẫu);

–      Bảng điểm học tập năm học 2012-2013;

–      Giấy chứng nhận hộ nghèo, mồ côi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

  1. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ    

–      Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa/Bộ môn (qua Trợ lý Quản lý sinh viên).

–      Thời hạn nhận hồ sơ: Mỗi Khoa/Bộ môn lập danh sách (theo mẫu) đề cử 02 sinh viên được nhận học bổng kèm hồ sơ gửi về P.Công tác Sinh viên trước 16g00 ngày 29/5/2014.

Trân trọng thông báo.