Báo cáo chuyên đề: “Virus học và dịch tễ bệnh còi (PCV2) trên heo”

  • Post Category:Seminar

Kính gởi quí thầy cô, các bạn học viên cao học

Thân mời quí thầy cô đến tham dự và đóng góp ý kiến cho buổi sinh học học thuật tháng tư chủ trì bởi bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y Cộng đồng.

  • Chủ đề: Virus học và dịch tễ bệnh còi (PCV2) trên heo
  • Báo cáo viên: NCS Lê Thị Thu Phương
  • Thời gian: 8g30, ngày thứ năm 24 tháng 4 năm 2014
  • Địa điểm: Phòng họp số 1 (phòng Di truyền cũ), Khu Trung tâm

Trân trọng mời quí thầy cô tham dự.