Báo cáo chuyên đề: “Virus học và dịch tễ bệnh còi (PCV2) trên heo”

Kính gởi quí thầy cô, các bạn học viên cao học

Thân mời quí thầy cô đến tham dự và đóng góp ý kiến cho buổi sinh học học thuật tháng tư chủ trì bởi bộ môn Bệnh truyền nhiễm và Thú y Cộng đồng.

  • Chủ đề: Virus học và dịch tễ bệnh còi (PCV2) trên heo
  • Báo cáo viên: NCS Lê Thị Thu Phương
  • Thời gian: 8g30, ngày thứ năm 24 tháng 4 năm 2014
  • Địa điểm: Phòng họp số 1 (phòng Di truyền cũ), Khu Trung tâm

Trân trọng mời quí thầy cô tham dự.

Đóng menu