Thông báo về việc mở lớp BSTY chuyển tiếp năm 2014

  • Post Category:Thông báo

Khoa Chăn Nuôi Thú Y thông báo về việc mở lớp BSTY chuyển tiếp năm 2014, các anh chị, và các bạn sinh viên quan tâm vui lòng xem thêm thông tin link bên dưới.

thong-bao-ve-viec-mo-lop-bsty-chuyen-tiep-nam-2014