Thông báo danh sách sinh viên đạt chuẩn và không đạt chuẩn xét tốt nghiệp (06/2015)

  • Post Category:Thông báo

Phòng Đào Tạo Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, thông báo danh sách sinh viên đạt và không đạt chuẩn xét tốt nghiệp các lớp Chính qui và Vừa học vừa làm.

thong-bao-danh-sach-sinh-vien-dat-chuan-va-khong-dat-chuan-xet-tot-nghiep-062015-1
thong-bao-danh-sach-sinh-vien-dat-chuan-va-khong-dat-chuan-xet-tot-nghiep-062015-2