Thông báo danh sách xoá tên sinh viên hết thời gian học tại trường (06/2015)

  • Post Category:Thông báo

Theo thông báo từ Phòng đào tạo trường Đại học Nông Lâm TP HCM, những sinh viên có tên trong danh sách sau đây sẽ bị xoá tên và buộc thôi học do thời gian học đã quá hạn theo qui định của Bộ GD và ĐT.

thong-bao-danh-sach-xoa-ten-sinh-vien-het-thoi-gian-hoc-tai-truong-062015