Thông báo danh sách sinh viên không đạt chuẩn xét tốt nghiệp năm 2015

  • Post Category:Thông báo

Phòng Đào Tạo Trường ĐH Nông Lâm TP HỒ Chí Minh thông báo danh sách các sinh viên không đạt tiêu chuẩn xét tốt nghiệp trong năm 2015.

thong-bao-danh-sach-sinh-vien-khong-dat-chuan-xet-tot-nghiep-nam-2015