Thông báo danh sách xét tôt nghiệp tháng 3 năm 2015 (03/2015)

  • Post Category:Thông báo

Đây là danh sách các bạn sinh viên đăng ký xét tốt nghiệp trong tháng 03 năm 2015. Cho đến hết ngày 16/03/2015 nếu không có bạn đăng ký thêm thì Khoa sẽ trình danh sách lên PĐT.

Trân trọng thông báo.

thong-bao-danh-sach-xet-tot-nghiep-thang-3-nam-2015-032015