THÔNG BÁO – LỊCH ÔN TẬP MÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

  • Post Category:Thông báo

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 16,17/6/2020 như sau:

LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP:

SttMôn ôn thiThời gianPhòng học
1Ngoại khoa8g00, ngày 09/6/2020Hội trường số 2 – Trung tâm thực nghiệm
2Sinh lý10g00, ngày 09/6/2020Hội trường số 2 – Trung tâm thực nghiệm
3Nội khoa13g30, ngày 09/6/2020 

Trân trọng thông báo