Thông báo lịch ôn thi tốt nghiệp bổ sung (10/2014)

  • Post Category:Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 21  tháng 10  năm 2014

THÔNG BÁO

V/v: lịch ôn tập môn thi tốt nghiệp các lớp bổ sung

Khoa CNTY trân trọng thông báo lịch ôn tập các môn thi tốt nghiệp cho sinh viên các lớp bổ sung thi tốt nghiệp đợt ngày 24, 25/11/2014 như sau:

LỊCH ÔN TẬP CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP:

SttMôn ôn thiThời gianPhòng học
1Nội khoa13g30, ngày 27/10/2014
2Sinh lý15g00, ngày 27/10/2014
3Chăn nuôi Gia cầmPhòng thực hành bộ môn CNCK
4Chăn nuôi Thú nhai lạiPhòng thực hành bộ môn CNCK
5Chăn nuôi HeoPhòng thực hành bộ môn CNCK
6Ngoại khoa8g00, ngày 11/11/2014
7Dược lý

Trân trọng thông báo!

BCN K.CNTY