Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (05/2016)

  • Post Category:Thông báo

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

Stt

Môn thiThời gianNgày thi

Phòng thi

1Sinh lý9g3010/05/2016PV219
2Nội – ngoại khoa9g3011/05/2016PV219
3Chăn nuôi chuyên khoa9g3011/05/2016PV219

BCN K.CNTY