Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (11/2014)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 11  năm 2014

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

Stt Môn thi Thời gian Ngày thi Phòng thi
1 Dược lý 9g30 24/11/2014 PV315
2 Sinh lý 9g30 24/11/2014 PV319
3 Nội – ngoại khoa 9g30 25/11/2014 PV219
4 Chăn nuôi chuyên khoa 9g30 25/11/2014 PV319

BCN K.CNTY

Đóng menu