Thông báo lịch thi tốt nghiệp các lớp bổ sung (11/2014)

  • Post Category:Thông báo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hồ Chí Minh, ngày 12  tháng 11  năm 2014

 

LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP BỔ SUNG

 

SttMôn thiThời gianNgày thiPhòng thi
1Dược lý9g3024/11/2014PV315
2Sinh lý9g3024/11/2014PV319
3Nội – ngoại khoa9g3025/11/2014PV219
4Chăn nuôi chuyên khoa9g3025/11/2014PV319

BCN K.CNTY