Thông báo kết quả xét học bổng Khoa Chăn nuôi Thú y (11/2014)

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y (11/2014)

 

STT Họ  Tên Ngày sinh Lớp Quê quán Số điện thoại Ghi chú
1 Đặng Thị Ngọc Anh 15/08/93 DH11CN Hoà Bình 0962822850 Cựu SV Khoá 14
2 Trương Thị Trâm Anh 10/01/95 DH13TY Ninh Thuận 01627649718 Cholon Clinic
3 Ngô Thị Bông 02/10/93 DH11TA Quảng Bình 0982043210 Bio
4 Phan Thị Kim Chi 31/07/94 DH12TY Đồng Nai 01693721641 CTC BIO
5 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 12/05/94 DH12TY Long An 0987455219 CTC BIO
6 Nguyễn Tấn Doãn 10/08/93 DH11TA Quảng Ngãi 01656315341 Bio
7 Trương Hùng Dũng 28/04/93 DH11TY Đồng Nai 01633342992 Cty Menon
8 Phạm Văn Dương 13/01/93 DH11TA Đak Lak 01683390883 Bio
9 Phan Thị Duyên 13/07/93 DH11CN Bình Định 01662466971 Bio
10 Ngô Thị Bảo Duyên 04/07/93 DH11DY Quảng Nam 01202606727 Cty Menon
11 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/05/93 DH11TY Bình Dương 01653845384 Cựu SV Khoá 14
12 Nguyễn Xuyên Duyên 11/04/92 DH11TA Vĩnh Long 01627335115 Bio
13 Lê Thị Khánh 29/11/94 DH12TA Đồng Nai 01689022943 Cựu SV Khoá 14
14 Phạm Thị Thu 18/05/94 DH12TA Quảng Nam 0972043170 Altech
15 Trần Thị Ngọc Hân 06/06/92 DH10TY Tiền Giang 01633022115 Doan TN
16 Nguyễn Văn Trường Hận 01/01/94 DH13TY Bến Tre 0983446093 Sunjin
17 Nguyễn Thị Thuý Hằng 09/06/93 DH11DY Bình Định 0963255897 Cựu SV Khoá 14
18 Trịnh Thị Mộng Hằng 28/07/92 DH11CN Phú Yên 01659633711 Virbac
19 Đỗ Thị Lệ Hiên 04/03/94 DH12TY Đak Lak 01649672453 Cholon Clinic
20 Nguyễn Thị Hoa 05/09/95 DH10DY Phú Yên 01672456772 Bio
21 Cao Thị Hoài 02/09/90 DH10DY Đồng Nai 0975485262 Biomin
22 Nguyễn Hà Hoàng 02/02/94 DH12TY Bình Định 0963209203 Cholon Clinic
23 Bùi Thị Mỹ Hoàng 06/11/93 DH11TA Quảng Ngãi 0947618624 Cựu SV Khoá 14
24 Phạm Thị Hồng 09/18/93 DH11DY Lâm Đông 01688324908 Cholon Clinic
25 Phạm Thị Huê 13/10/94 DH12DY Nam Định 0968772638 Biomin
26 Vũ Thị Huệ 29/12/92 DH10TY Nam Định 0963437033 Altech
27 Nguyễn Ngọc Huyền 25/03/93 DH11TY Đồng Nai 01674055304 Cholon Clinic
28 Nguyễn Đức Huỳnh 28/12/98 DH13TY Nghệ An 01627188658 Sunjin
29 Vũ Bá Lân 27/07/92 DH10TT Vũng Tàu 0905351535 Sunjin
30 Trần Sĩ Liêm 27/08/92 DH10DY Đồng Nai 0977261944 Cty Menon
31 Huỳnh Mỹ Linh 09/01/92 DH10TY Kiên Giang 0916919592 Virbac
32 Trần Thị Thuý Nga 01/01/95 DH13DY Quảng Nam 0964148774 Cựu SV Khoá 14
33 Hồ Ngọc Nhuận 20/04/93 DH12TY Tiền Giang 01692416210 Bio
34 Trần Phi Phụng 24/10/93 DH11DY An Giang 01659695769 Cựu SV Khoá 14
35 Võ Thị Phương 13/02/92 DH10TY Nghệ An 01633855306 Biomin
36 Trần Thị Tố Quyên 31/01/93 DH11TY Bình Định 01665199407 Virbac
37 Trần Thị Như Quỳnh 02/02/94 DH12DY Nghệ An 01668818588 Bio
38 Trương Thị Tâm 07/02/95 DH13TY Gia Lai 01626633978 Biomin
39 Nguyễn Hoàng Thái 20/06/93 DH11TA Tiền Giang 01285508963 Cty Menon
40 Lê Thị Xuân Thắm 25/11/92 DH10DY Đồng Nai 0972801744 Altech
41 Đinh Thị Thanh Thảo 08/01/93 DH11TA Bình Định 01676117037 Doan TN
42 Lê Thu Thảo 22/02/93 DH11TA Bình Định 01627319866 Cựu SV Khoá 14
43 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/03/93 DH11DY Đồng Nai 0983956011 CTC BIO
44 Trần Thị Thu Thảo 17/03/93 DH11DY Bình Định 0973702171 Virbac
45 Nông Thị Thiện 14/01/94 DH12TY Bình Phước 0963209829 Biomin
46 Đào Thị Mỹ Thịnh 22/07/91 DH11TA Đồng Nai Biomin
47 Vũ Lê Ngọc Thọ 17/12/93 DH11TY Bình Dương 01645797562 Sunjin
48 Huỳnh Thị Kim Thu 06/09/93 DH11DY Long An 01687178928 CTC BIO
49 Lê Thị Thuý 16/11/92 DH10TY Bình Thuận 01642351428 Cựu SV Khoá 14
50 Nguyễn Phạm Thuỷ Tiên 04/04/93 DH11CN Phú Yên 01693844153 Doan TN
51 Trần Nguyên Bảo Trân 30/09/94 DH12TA Tiền Giang 01632951201 Cty Menon
52 Đỗ Thị Trang 06/05/93 DH11TA Bình Định 01675544412 Cựu SV Khoá 14
53 Nguyễn Thị Hà Trang 09/09/92 DH10TY Đồng Nai 01698904779 Cựu SV Khoá 14
54 Ngô Kim Thiên Trang 23/08/94 DH12TY Quảng Ngãi 0979329417 Biomin
55 Nguyễn Thiên Trang 30/01/93 DH11TY Kiên Giang 01694240406 Virbac
56 Lý Tự Trọng 30/12/95 DH13TY Đồng Nai 01634286171 Biomin
57 Nguyễn Võ Thu Trúc 02/05/94 DH12TA Đồng Tháp 01638168785 CTC BIO
58 Nguyễn Văn 06/07/91 DH11TY Hà Tây 01662821312 Doan TN
59 Hoàng Văn Tùng 24/02/93 DH11TY Gia Lai 01682070927 Doan TN
60 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 22/09/93 DH11TY Tp.HCM 01656368129 Bio
61 Phạm Thị Thuý Vân 18/08/93 DH12TY Tp.HCM 01689508863 Cựu SV Khoá 14
62 Trần Đăng Bảo Văn 30/07/93 DH11TA Quảng Ngãi 01636011812 Sunjin
63 Hoàng Quốc Việt 08/01/94 DH12CN Hà Tĩnh 0987978646 Biomin
64 Nông Thị Vinh 14/03/93 DH11TY Bình Phước 01648616995 Biomin
65 Phạm Trọng 05/10/95 DH13TY Bình Định 0988560794 Altech
66 Nguyễn Thuỵ Huỳnh Yến 26/04/93 DH11TY Tiền Giang 01225933933 Bio

 

Ghi chú: (*) đơn vị tài trợ học bổng.

Đề nghị các bạn có tên trong danh sách có mặt vào lúc 7 giờ ngày 20/11/2014 tại khu thực nghiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y tham dự lễ Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam.

Và có mặt tại phòng Thực Hành KNTS và MT lúc 8 giờ ngày 22/11/2014 (gặp Thầy Ngọc) để hoàn tất hồ sơ học bổng. Khi đi nhớ mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ khác có dán hình.

Đóng menu