THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI VÀ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP TRONG NĂM 2018

  • Post Category:Thông báo

Thông báo về kế hoạch phân công thực tập tốt nghiệp, thời gian báo cáo và thi tốt nghiệp các lớp DH13TY, DH13DY, DH14CN, DH14TA, TC12TY và các lớp bổ sung.

ke hoach thi va bao cao tot nghiep dh13ty-dy-dh14cn-ta- tc12ty - bo sung - 2017-2