THÔNG BÁO VỀ VIỆC BÁO CÁO KẾT QUẢ VÀ ĐỀ CƯƠNG CAO HỌC

  • Post Category:Thông báo

Thân gởi các bạn học viên cao học,

Đợt báo cáo đề cương/ kết quả cao học sẽ nhận đăng ký trước 15h ngày 12/1/2018, sau đó khoa sẽ xếp hội đồng báo cáo vào cuối tháng 1.

Các bạn nộp cuốn đề cương/ kết quả kèm theo phiếu đăng ký nhé

Form đăng ký.

Dangky_baocao