Bộ Môn Giống Động Vật

Địa chỉ: Trung tâm Thực Nghiệm – Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Khu phố 5, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức , TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3896 3890

Giới thiệu

Năm 1975 miền Nam Việt Nam được hoàn toàn giải phóng, Trường Đại Học Nông Nghiệp – Viện Đại Học Bách Khoa Thủ Đức Sài Gòn được đổi tên thành Trường Đại Học Nông Nghiệp IV nay là Trường Đại Học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoa chuyên môn được thành lập trong đó có Khoa Chăn Nuôi Thú Y. Năm 1976, Bộ Di Truyền Giống và Chăn Nuôi Chuyên Khoa được hợp nhất thành Bộ Môn Di Truyền Giống – Chăn Nuôi Chuyên Khoa dưới sự điều hành quản lý Bộ Môn là Phó Giáo Sư Bác Sĩ Đặng Quan Điện. Đến Năm 1977, Bộ Môn Di Truyền Giống – Chăn Nuôi huyên Khoa lại được tách thành 2 Bộ Môn riêng là Bộ Môn Di Truyền Giống và Bộ Môn Chăn Nuôi Chuyên Khoa và Bộ Môn Di Truyền Giống được quản lý các Trưởng Bộ Môn qua các thời kỳ từ năm 1977 đến năm 2012 gồm có Phó Giáo Sư Bác Sĩ Đặng Quan Điện, Phó Giáo Sư Tiến sĩ Trịnh Công Thành và Tiến sĩ Phạm Trọng Nghĩa. Đến năm 2013, Bộ Môn Di Truyền Giống lại được đổi tên thành Bộ Môn Giống Động Vật và Tiến sĩ Trần Văn Chính phụ trách công việc Trưởng Bộ Môn cho đến nay.

Tổ chức nhân sự

TS.  Quách Tuyết Anh

Giảng viên
Môn giảng dạy

Truyền Tinh Truyền Phôi, Di Truyền Đại Cương, Di Truyền phân tử và công tác giống Động Vật

GVC. TS.  Trần Văn Chính

Trưởng Bộ môn Giống Động Vật
Môn giảng dạy

Giống Động Vật 1, Thống kê trong CNTY, Phương pháp bố trí thí nghiệm, Thống kê ứng dụng

ThS.  Đoàn Trần Vĩnh Khánh

Giảng viên
Môn giảng dạy

Truyền Tinh Truyền Phôi, Giống Động vật 1

TS.  Bùi Thị Trà Mi

Giảng viên
Môn giảng dạy

Di Truyền Đại Cương, Di Truyền phân tử và công tác giống Động Vật

ThS.  Nguyễn Quốc Tuấn

Giảng viên
Môn giảng dạy

Giống Động Vật 1, Giống Động Vật 2, Di truyền chuyên ngành

Hướng nghiên cứu

 • Nghiên cứu tạo các dòng, nhóm heo có năng suất cao và ngoại hình tốt dựa trên nguồn thông tin về năng suất sinh sản của đàn heo đực giống và nái sinh sản được khảo sát tại một số trại heo giống của thành phố Hồ Chí Minh, từ đó ước tính giá trị giống (EBV) của các heo giống heo phương pháp BLUP và phân nhóm các heo này theo kết quả EBV, theo gia phả và theo ngoại hình.
 • Xây dựng chỉ số chọn lọc cho từng cá thể heo giống theo phương pháp hiện đại để xác định được những heo giống tốt nhất phục vụ cho sản xuất.
 • Xây dựng một số dòng heo theo hướng sinh sản và sinh trưởng.
 • Xác định quần thể, gia phả, huyết thống dựa vào gen (giải trình tự gen) đối với thú cưng (chó), động vật hoang dã (cá sấu) ở Việt Nam.
 • Nghiên cứu phương pháp nuôi dưỡng và bảo quản nang noãn và thụ tinh nhân tạo trên heo, bò.
 • Xây dựng các chỉ số chọn lọc theo phương pháp hiện đại cho đàn heo thực tế của DNTN Chăn Nuôi Hưng Việt, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 • Ứng dụng số liệu đo lường dày mỡ lưng và diện tích cơ thăn vào chỉ số chọn lọc.
 • Bước đầu áp dụng và đánh giá hiệu quả của lại cận huyết nhằm giữ các tính trạng tốt của giống heo ngoại (tinh heo nhập).
 • Sử dụng máy siêu âm làm tăng khả năng phát hiện lên giống trên bò để phục vụ cho công tác phối giống hiệu quả.
 • Xây dựng dòng heo Yorkshire từ nguồn tinh đông lạnh ngoại nhập.
 • Nghiên cứu sự bất thường của các nhiễm sắc thể trên heo.
 • Nghiên cứu về di truyền tế bào và di truyền phân tử nhằm tăng khả năng sinh sản của các thú giống.