Sinh hoạt học thuật: Các bệnh hô hấp do virus trên heo

  • Post Category:Seminar

Kính gởi quý thầy cô cùng các bạn học viên cao học

Bộ Môn Bệnh Truyền Nhiễm và Thú Y cộng đồng tổ chức buổi sinh hoạt học thuật vào sáng thứ ba, ngày 30/9/2014 tại phòng số 2 khu thực nghiệm (gần bệnh viện thú y). Nội dung liên quan các bệnh hô hấp do virus trên heo, với trọng tâm là phần sinh bệnh học kết hợp với bệnh tích lâm sàng.

Nội dung trình bày này là một phần trong đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Phương (hiện công tác tại NAVETCO).

Rất mong quý thầy cô và các bạn học viên cao học tham dự.

Trân trọng